"Safety in circularity" is het resultaat van een project gevoerd door drie partners: BatiTerre, Jacques Delens en SECO Belgium en was laureaat van Be-Circular 2020. In dit kader kreeg "Safety in cicularity" de steun van Be-Circular en het Brussels Gewest. "Safety in circularity" krijgt ook de steun van Embuild en Buildwise.

Het project is ontstaan uit een bevinding van de drie initiatiefnemende bedrijven, namelijk: één van de belangrijkste obstakels voor het gebruik van hergebruikte bouwmaterialen is het gebrek aan vertrouwen in de beschikbare informatie over deze materialen.

De drie partners beschikken over complementaire ervaring en deskundigheid inzake bouwmaterialen en meer bepaald inzake het hergebruik van deze materialen. Samen zijn ze betrokken bij de volledige keten, gaande van de afbraak (BatiTerre, Jacques Delens) en de beoordeling van de geschiktheid voor gebruik/hergebruik (SECO Belgium) tot de verkoop (BatiTerre), de selectie en het (her)gebruik van hergebruikte materialen (Jacques Delens).

Op basis van deze ervaring hebben de partners samen een flexibele en aanpasbare methodologie ontwikkeld waarmee ze snel kunnen inspelen op de behoeften van de markt, ongeacht het type materiaal.

Voor enkele specifieke soorten materialen werd de attestering in de opstartfase uitgewerkt, voor andere materialen is de attestering in ontwikkeling en er zal rekening gehouden worden met elke vraag tot uitbreiding van de scope van de attestering overeenkomstig de behoeften van de markt.

Met de steun van:
Methodologie ontwikkeld in samenwerking met: