Safety in circularity

Waarom een attestering?

Voor meer vertrouwen in hergebruik van bouwmaterialen en in de erbij betrokken actoren

Hoewel de bouwsector in België verantwoordelijk is voor 1/3de van de afvalproductie, wordt minder dan één procent van de bouwmaterialen van afbraakwerken daadwerkelijk hergebruikt.

Waarom? 

Eén van de belangrijkste obstakels voor het hergebruik van materialen blijft het gebrek aan betrouwbare informatie over deze producten, in tegenstelling tot de meeste nieuwe bouwmaterialen, waarvoor gedetailleerde productfiches bestaan. Dit gebrek aan informatie leidt tot een gebrek aan vertrouwen in hergebruikte materialen.

Eén van de uitdagingen is dan ook potentiële voorschrijvers en gebruikers van hergebruikte materialen vertrouwen te geven door het vakmanschap van de betrokken actoren te erkennen.

DE ATTESTERING: vertrouwen en visibiliteit

Safety in circularity heeft tot doel vertrouwen te creëren en te bevorderen door toezicht te houden op de processen die opgezet zijn door de actoren van de sector van het hergebruik van bouwmaterialen.

De doelstellingen
De attestering heeft tot doel vertrouwen te creëren en te bevorderen in het vermogen van de actoren van de sector van hergebruikte materialen om betrouwbare hergebruikte materialen aan te bieden.
Tot wie richt
de attestering zich?
Elke actor die in België gedeeltelijk of volledig betrokken is bij het proces van ontmanteling, recuperatie, behandeling en opslag van de betrokken materialen.
Het basisprincipe
De attestering getuigt van de beheersing van het proces dat vertrouwen geeft in de informatie die aan de markt wordt meegedeeld met betrekking tot de herbruikbaarheid van een materiaal. Het is geen nieuw productlabel!
Kenmerken
en reikwijdte
De aanpak van een relevante attestering is modulair, evolutief en flexibel. De attestering is gericht op en aangepast aan bedrijfs-organisatiestructuren van elke grootte en wordt georganiseerd per soort materiaal.
Toekenningscriteria
Het systeem voor de toekenning van de "Safety in circularity"-attestering is gebaseerd op een beoordeling in de vorm van een audit door een onafhankelijke auditor en kan het onderwerp uitmaken van een specifieke begeleiding voorafgaand aan de beoordeling.

Het schema voor hergebruik

De attestering kan toegekend worden voor één of meerdere stappen van het hergebruik en voor één of meerdere soorten materialen